esapuspita.com
Paradoks Orang Tua dalam Mendidik Anak
Pa.ra.doks: n pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran; bersifat paradoks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (K…