esapuspita.com
Inspirasi Alquran Bagi Pendidik
Bismillah.. Satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha ditanya oleh Sa’d bin Hisyam bin Amir tentang akhlak Rasulullah saw. Beliau menjawab: Khuluquhu al-Qur’an (akhlak beliau adala…