esam.se
Torbjörn Lahti - Esam AB
Rådgivare, utbildare, föreläsare, processdesigner och författare inom hållbar utveckling Med fokus på omställningsprocesser i hållbar utveckling, systemsyn, cirkulär ekonomi samt grundläggande mänskliga behov. Läs mer om Torbjörn Lahti