esam.se
Mikael Brändström - Esam AB
Seniorkonsult inom verksamhetsutveckling med fokus på utveckling av ledningssystem för hållbar utveckling med fokus på mål, ständiga förbättringar och standardiserade arbetssätt. Läs mer om Mikael Brändström