esam.se
Jessica Dymén - Esam AB
Kommunikationsansvarig och konsult inom hållbar utveckling med fokus på hållbarhets- och miljökommunikation, strategi, hållbar verksamhetsutveckling och social hållbarhet. Läs mer om Jessica Dymén