esam.se
Åsa Ögren - Esam AB
Rådgivare, föreläsare och konsult inom hållbar utveckling med fokus på styrelsearbete och genomförandeprocesser där samspelet mellan styrning och ledning är vitalt. Läs mer om Åsa Ögren