erfgoed20.nl
Stap 4: Koers kiezen
Stap 4 is een beslismoment. De keuze valt om een dienst of product te gaan realiseren, en daarbij wordt bepaald welke overige innovatie aan het businessmodel noodzakelijk is. Zorg dat de beslissers…