erfgoed20.nl
digitalisering cultureel erfgoed, discussie via wiki
InformatieProfessional plaats nogmaals een oproep over DE BASIS, “Digitaal Erfgoed: Bouwen aan Succesvolle IctStrategie”. Het gaat om een set van minimale eisen voor digitalisering van …