erengenc.com
Türkçe ile İlgili 99 Pratik Bilgi
TÜRKÇEYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEKENLER 1.Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı,zamir mi , edat mı… olduğuna bakılacak. Yalnızlık Alla…