epravo.ba
Zakon o restituciji u BiH na čekanju
Zakon o restituciji u Bosni i Hercegovini na čekanju Bosna i Hercegovina još uvijek nema Zakon o restituciji u BiH, što je jedan od uslova EU. Nekada nacionalizirana imovina do danas nije vraćena svojim stvarnim vlasnicima. U međuvremenu, sporna imovina se prodaje i privatizira. Savo Ivković i Izet Duraković pripadnici su bijeljinskih porodica čija imovina […]