epce.blogs.uoc.edu
Respondre al desemparament
La publicació sobre famílies d'acollida demanda desenvolupament de polítiques que enforteixin l'acolliment familiar en família extensa o en família aliena