entomologist.ir
عکس زنبور عسل نژاد Bumble
عکس زنبور عسل نژاد Bumble:زنبورهای Bumble را می‌توان در گروه مفیدترین حشرات دانست چون آنها همیشه در حال گرده افشانی هستند و در شکوفایی طبیعت نقش بسزایی را بازی می‌کنند این زنبورهای