eniyatamil.com
பச்சையப்பன் கல்லூரி ரூட் தல பிரச்சனை, அரசியல் இருக்கிறதா ? - இனியதமிழ் செய்திகள்
இணைய உலகில் சிதறி கிடக்கும் தமிழ் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் நுகரும் சந்தர்ப்பத்தை தமிழர்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு முயற்சியே இந்த இணைய தளம்.