eniyatamil.com
தேர்தலில் மோசடி செய்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் : பதவி தப்புமா ? - இனியதமிழ் செய்திகள்
இணைய உலகில் சிதறி கிடக்கும் தமிழ் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் நுகரும் சந்தர்ப்பத்தை தமிழர்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு முயற்சியே இந்த இணைய தளம்.