eniyatamil.com
இந்தியாவை சேர்ந்த 700 பேருக்கு அமெரிக்கா அரசியல் தஞ்சம்!... - இனியதமிழ் செய்திகள்
இணைய உலகில் சிதறி கிடக்கும் தமிழ் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் நுகரும் சந்தர்ப்பத்தை தமிழர்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு முயற்சியே இந்த இணைய தளம்.