eniyatamil.com
12 கோடி தமிழ்த் தேசிய இனம் - நகைக்கின்றான் ஒன்றரை கோடி சிங்களவன் - இனியதமிழ் செய்திகள்
இணைய உலகில் சிதறி கிடக்கும் தமிழ் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் நுகரும் சந்தர்ப்பத்தை தமிழர்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு முயற்சியே இந்த இணைய தளம்.