engumsogn.dk
Himmelske dage på heden
Engum Kirke aflyser gudstjenesten i Engum Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj. Engum kirke arrangerer bustur til Himmelske Dage på Heden i Herning den 30. maj. Himmelske Dage i Herning er et stort fælleskirkeligt arrangement, der finder sted i Danmark hvert tredie år - i år i Herning. Her samles alle på tværs af kirkesamfund og kirkelige