energiutveckling.se
Kostnadsberäkning
Här kommer jag att ta fram en mall där du kan räkna ut årskostnaden för din elförbrukning inklusive nätkostnader och också jämföra med tidigare leverantör.