energiutveckling.se
Referenser och länkar
Referenser Elnätverket har omnämnts ett flertal gånger i media. Ny Teknik. Tidningen har aktuell information inom teknikområdet. Elpriser (Nordpool) Här redovisas elpriser från Nordpools spot- och …