energiutveckling.se
Avtal 2012 – Klart
I mars 2012 skickade jag ut anbudsunderlag till ca 40 elleverantörer för att vi i nätverket skall ha ett nytt avtal klart till den 1/8 då nuvarande avtal löper ut. Jag har gjort en grovsortering a…