energiutveckling.se
Läget på elmarkanden i juli 2019
Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden. Elpriset steg under juli månad Medelspotpriset för SE3 steg med drygt 42 procent under juli månad till 37 öre/kWh jämfört med månaden innan. Dock så…