energiutveckling.se
Läget på de globala energimarknaderna Vecka 08, 2018 Sammanfattning
Den globala oljemarknaden har visat nedåtgående pristendenser, främst till följd av en starkt växande amerikansk skifferoljeproduktion. Samtidigt rör sig marknaden mot en naturlig nedgång i …