energiutveckling.se
Kravet på elektroniken: Halva elförbrukningen i standby-läge
2017-01-11 Nu skärps kraven på produkter med nätverksuppkoppling. De måste dra hälften så mycket el i standby-läge men fortfarande göra samma jobb. Ju fler produkter som blir uppkopplade mot…