energiutveckling.se
Kärnkraftsprofessorn: Fjärde generationens reaktorer ersätter fossilt
2015-11-25 Kärnkraftsprofessorn: Fjärde generationens reaktorer ersätter fossilt Effektivare, säkrare – och kanske billigare. Fjärde generationens kärnkraftsreaktorer har potential att sänka…