energiutveckling.se
Tysk vindkraft växer till havs.
Inget annat land i Europa bygger ut sin vindkraft till havs som Tyskland. Dagens kapacitet på 500MW blir fem gånger så stor när alla vindkraftsparker som håller på att byggas står klara. Ytt…