enenkelman.se
Om mig
I början av 2018 flyttade jag till Höör för att så frön till en bättre framtid. Jag kommer att tillsammans med andra arbeta för att få igång One Small Town i Sverige. Mer om det kan du läsa på länk…