enenkelman.se
Ubuntu, medvetenhet och medkänsla i ett ord
Ordet ubuntu är ett afrikanskt uttryck som har fått många förklaringar varav den mest använda är ”jag är den jag är på grund av vem vi alla är”. Det betyder alltså att allt jag gör påve…