endz2endz.com
Rita Ora shoots ‘Shine Ya Light’ in Kosovo
Rita Ora returns to her hometown Kosovo to shoot her video for ‘Shine Ya Light’. UK singer Rita Ora returned to her birthplace Pristina, Kosovo over the weekend to shoot the video for h…