en.leadnepal.com
SOLUTION TO ECONOMIC BLOCKADE
जसरी भारतको नेपाल नीति असफल भएको छ त्यसरी नै नेपालको भारत नीति पनि असफल भएको छ। यसको मूल कारण भारत सरकारको नेपालको आन्तिरक मामिलामा दखल दिने नियत र त्यसलाई हाम्रै नेताले सहर्ष स्वीकार्ने कु-चरित्र …