en.iraaaas.com
تنهایی ژنتیکی است! - انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها
محققان دانشگاه کمبریج: تنهایی ژنتیکی است! یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که تنهایی در ژن فرد یافت می‌شود و همچنین تنهایی می‌تواند با اضافه وزن مرتبط باشد. دانشمندان دانشگاه کمبریج...