emocje.pro
Samouszkodzenia w borderline, jak pomóc osobie, która siÄ™ okalecza
Samoszukodzenie, definicja