emocje.pro
Histrioniczne zaburzenie osobowości (Histrionic Personality Disorder) HPD • Emocje: życie warte przeżycia
Jak powstaje osobowość histrioniczna, jaka jest jej zdrowa odmiana, jakie inne zaburzenia i problemy współwystępują.