emisja.tv
Lewica przerywa zbiórkę podpisów po kilku niewygodnych pytaniach
Trudno przeoczyć akcje lewicy. Są głośne, ostentacyjne i bezpośrednie. Zwykle organizowane pod jakimś postulatem, który oburza część społeczeństwa.