elmichaacademy.com
Ciri - Ciri Anak Indigo - El'Micha Academy
Anak-anak indigo adalah mereka yang terlahir dengan kemampuan supranatural dan spiritual yang telah aktif. Mereka mempunyai kecerdasan dan kepekaan di atas rata-rata anak seusianya.