elit-news.pl
Warsztat 4.0?
Czas pokaże, czy okażą się oderwanymi od realiów fantastami, czy przeciwnie – ludźmi, którzy z nielicznych i niejasnych przesłanek potrafią wysnuć prawidłowe wnioski o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Raz wychodzi tak, a raz inaczej. Pożółkłe strony gazet i książek pełne są przecież prognoz. Czasem udanych, czasem nietrafionych. Teraz zapowiadają, że na horyzoncie pojawiła się rewolucja