elife.lv
Lieciet mierā bērnus un nodarbojieties ar savu dzīvi!
Es nesaprotu, vai tā ir tāda mode… auklēt bērnus līdz precībām? Jau vairāk kā 10 gadus es vēroju, kā vecāki uzņemas atbildību, kura būtu jāuzņemas pašiem bērniem. Vai tā ir tāda mode… Palīdzēt pildīt skolā uzdotos mājas darbus gandrīz līdz devītajai klasei, viņu vietā kārtot skolas somu, viņu vietā noskaidrot mājas darbu uzdevumus, zvanot klasesbiedriem,...