elblogdecaixapopular.es
Les noves tecnologies transformen la nostra agricultura
La tecnologia ajuda els llauradors a enfrontar-se a la realitat de tota la gent, la població creix i els camps, no. A més, també cal fer front a unes necessitats de sostenibilitat més fortes i menys mà d’obra. Per això, l’aplicació de la tecnologia al món agrícola i ramader, tendència coneguda com a agrotech, s’ha