elblogdecaixapopular.es
El país viu un moment decisiu quant a innovació i internacionalització
La solidesa de la internacionalització al país trau un notable alt, un 7,26 de 10, sobre la base de l’índex creat per l’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (AMEC). De fet, és rellevant analitzar la manera com la solidesa de la nostra economia ha millorat més d’un 6 per cent en l’últim any. Les empreses exportadores regulars del nostre