elblogdecaixapopular.es
Així pots cobrar un xec bancari en Caixa Popular
El xec bancari és un mitjà de pagament comú que pot generar dubtes. En Caixa Popular et detallem què és, quin tipus de xecs hi ha i com es pot emetre o cobrar un xec. Xec bancari, una ordre de pagament Si ens agafem a la definició específica de xec bancari que facilita el Banc d’Espanya, un