elbasaniad.org
Hamami dhe Mulliri i Shabanajt
Qytetarët që kalojnë në pjesën e pasme të Turizmit “Skampa” kanë mundësi të shohin një ndërtesë të vjetër, e cila në qytet njihet si “hamami i Shabanajt”. Ky hamam nuk është i vetmi që njihet me këtë përcatim në qytet, sepse po me po të njëjtin mbiemër njihet edhe " Mulliri i Shabanajt". Të bën [...]