elbasaniad.org
Charles Telford Ericson – Misionari amerikan që “luftoi” për hapjen e një shkolle shqipe në Elbasan – viti 1909
Charles Telford Ericson ishte emri i një misionari amerikan, i cili mbërriti në Shqipëri në vitet 1900, në kohën kur akoma sundonte Perandoria Osmane. Qëllimi i ardhjes së tij ishte misioni që i kishte vënë vetes, për të bërë vepra në të mirë të njerëzve. Në vitin 1909 ai ishte dëshmitar i ngjarjeve në Elbasan. [...]