ekhart.pl
Przygotowanie środowiska Arcadia Unity!
Jestem podekscytowany! Udało mi się skonfigurować Arcadia Unity do współpracy z REPL przez Emacs. Dzięki temu mogę dynamicznie zmieniać kod URUCHOMIONEJ gry podczas jej tworzenia!