ekhart.pl
Mieszanka wybuchowa – Unity i … programowanie funkcyjne
Drugim element, o którym wspominałem w poprzednim poście, który chcę wykorzystać podczas projektu jest programowanie funkcyjne w Unity za pomocą Clojure (dialekt Lispa) korzystając z Arcadia Unity…