ekhart.pl
Co mają pomidory do prototypów?
Today I learned: pomidor idzie doskonale w parze z prototypem ;) slack overflow, czyli jak zmienić swoją konwersację na zadania czym jest postawa lifehackera