eivanec.com
Proračun Grada Lepoglave za 2018. godinu 'težak' je 23.751.615,00 kuna - eIvanec
Lepoglava – Gradsko vijeće Grada Lepoglave donijelo je na 5. sjednici, održanoj 21. prosinca, gradski Proračun za 2018. godinu u visini 23.751.615 kuna. Iznos je to prihoda koji se planiraju ostvariti u idućoj godini, dok su planirani rashodi i izdaci u visini od 22.624.115 kuna. Planirani rashodi i izdaci manji su za 1.127.000 kuna prihoda. …