eivanec.com
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN Održano pet radionica na temu “Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije” - eIvanec
Svaki projekt koji sufinancira Europska unija potrebno je da doprinosi jednakim mogućnosti kao što je u „Projektu izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ gdje je provedena aktivnost promicanja horizontalnih politika – ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije. Održano je pet radionica na temu „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“ u trajanju po tri …