eivanec.com
NEZAVISNA UDRUGA MLADIH Radionica na temu samozapošljavanje po projektu ‘Ostvari svoj potencijal’ - evo gdje i kada - eIvanec
Lepoglava – Nezavisna udruga mladih kreće s prvom radionicom po projektu ‘Ostvari svoj potencijal’ koja će se održati u utorak, 19. 2. u čitaonici gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi, s početkom u 18:00 h. Riječ je o radionici koju Nezavisna udruga mladih provodi u suradnji s Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin, …