eivanec.com
GRAD IVANEC Učenicima i mališanima podijeljene poučne brošurice o održivom gospodarenju otpadom - eIvanec
Grad Ivanec nastavlja s realizacijom EU projekta „Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenu otpadom“, koji se većim dijelom financira iz EU Kohezijskog fonda, a koji je vezan uz sveobuhvatno informiranje djece i odraslih o pravilnom odlaganju otpada i odgovornom odnosu prema okolišu, piše portal Ivanec.hr. U skladu s terminskim planom, proteklih je dana učenicima osnovnih škola na gradskom području podijeljeno …