eiendomsmeg.no
Hva gjør du når bobla sprekker? - Noen boligbobler er verre enn andre
Med stadig galopperende boligpriser, lave renter og spådd prisvekst i uoverskuelig fremtid er det ingen skyer på himmelen. Eller? Noen boligbobler er verre enn andre! Nå trodde du kanskje jeg skulle skrive om boligprisene og om og når de skal gå ned. Det skal jeg ikke. For det vet jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke