edulingo.net
Рақмет (Teşekkür)
Teşekkür etmek | Рақмет айту.Teşekkür ederim / Sağolun | Рахмет (рақмет айтамын).Çok teşekkürler | Көп рақмет.Sağol, sen de! / Teşekkür ederim, siz de | Рақмет, сен де / сіз де.Yardımınıza çok teşekkür ederim | Көмегіңізге көп рақмет.Bir şey değ...